Hotline Hotline: - 0983 69 82 87 HotlineEmail: noithatvanphonghoaphat@gmail.com
home
Viet Nam  Giỏ hàng(trống)
Danh mục sản phẩm
Danh mục Thương Hiệu
hoa-phat

Hòa Phát

oem

OEM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn thị Quyên
Nguyễn thị Quyên 0438 644 606
Nguyễn thị Quyên noithatvanphonghoaphat@gmail.com
Lê Xuân Chinh
Lê Xuân Chinh 0983 69 82 87
Lê Xuân Chinh noithatvanphonghoaphat@gmail.com
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
Bàn văn phòng ,
Bàn văn phòng hòa phát

Bàn văn phòng Hòa Phát

Mã SP: BQ102
-7%

Ban Quầy lễ tân BQ102

Kích thước: 2200 x 850 x 750
Giá:
4.180.000
 3.887.400 đ
Mã SP: HP100
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1000x600x750
Giá:
696.000
 647.280 đ
Mã SP: SV100
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1000x600x750
Giá:
754.000
 701.220 đ
Mã SP: BQ101
-7%

Bàn quầy lễ tân BQ101

Kích thước: 2200 x 780 x 1150
Giá:
4.110.000
 3.822.300 đ
Mã SP: HP1850D
-7%

bàn hội trường HP1850D

Kích thước: 1800 x 500 x 750
Giá:
1.350.000
 1.255.500 đ
Mã SP: HP2050D
-7%

Bàn hội trường HP2050D

Kích thước: 2000 x 500 x 750
Giá:
1.430.000
 1.329.900 đ
Mã SP: HP1650D
-7%

Bàn hội trường HP1650D

Kích thước: 1600 x 500 x 750
Giá:
1.112.000
 1.034.160 đ
Mã SP: HP1650D
-7%

Bàn hội trường HP1650D

Kích thước: 1600 x 500 x 750
Giá:
1.112.000
 1.034.160 đ
Mã SP: HP1550D
-7%

Bàn hội trường HP1550D

Kích thước: 1500 x 500 x 750
Giá:
1.050.000
 976.500 đ
Mã SP: HP1450D
-7%

Bàn hội trường HP1450D

Kích thước: 1400 x 500 x 750
Giá:
990.000
 920.700 đ
Mã SP: HP1250D
-7%

Bàn hội trường HP1250D

Kích thước: 1200 x 500 x 750
Giá:
860.000
 799.800 đ
Mã SP: HP1850L
-7%

Bàn hội trường HP1850L

Kích thước: 1800 x 500 x 750
Giá:
1.150.000
 1.069.500 đ
Mã SP: HP2050L
-7%

Bàn hội trường HP2050L

Kích thước: 2000 x 500 x 750
Giá:
1.250.000
 1.162.500 đ
Mã SP: HP1650L
-7%

Bàn hội trường HP1650L

Kích thước: 1600 x 500 x 750
Giá:
1.050.000
 976.500 đ
Mã SP: HP1550L
-7%

Bàn hội trường HP1550L

Kích thước: 1500 x 500 x 750
Giá:
950.000
 883.500 đ
Mã SP: HP1450L
-7%

Bàn hội trường HP1450L

Kích thước: 1400 x 500 x 750
Giá:
910.000
 846.300 đ
Mã SP: HP1250L
-7%

Bàn hội trường HP1250L

Kích thước: 1200 x 500 x 750
Giá:
793.000
 737.490 đ
Mã SP: HPH1810OV
-7%

Bàn họp HPH1810OV

Kích thước: 1800x1000x750
Giá:
1.430.000
 1.329.900 đ
Mã SP: HPH1000
-7%

Bàn họp HPH1000

Kích thước: 1000 x 1000 x 750
Giá:
845.000
 785.850 đ
Mã SP: HPH1810CN
-7%

Bàn họp HPH1810CN

Kích thước: 1800x1000x750
Giá:
1.430.000
 1.329.900 đ
Mã SP: HPH1200
-7%

Bàn họp HPH1200

Kích thước: 1200 x 1200 x 750
Giá:
1.125.000
 1.046.250 đ
Mã SP: SVH4016
-7%

Bàn họp SVH4016

Kích thước: 4000 x 1600 x 750
Giá:
7.500.000
 6.975.000 đ
Mã SP: SVH5115
-7%

Bàn họp SVH5115

Kích thước: 5100 x 1500 x 750
Giá:
7.150.000
 6.649.500 đ
Mã SP: SVH4812OV
-7%

Bàn họp SVH4812OV

Kích thước: 4800 x 1200 x 750
Giá:
4.300.000
 3.999.000 đ
Mã SP: SVH4812CN
-7%

Bàn họp SVH4812CN

Kích thước: 4800 x 1200 x 750
Giá:
4.300.000
 3.999.000 đ
Mã SP: SVH4012OV
-7%

Bàn họp SVH4012OV

Kích thước: 4000 x 1200 x 750
Giá:
3.745.000
 3.482.850 đ
Mã SP: SVH4012CN
-7%

Bàn họp SVH4012CN

Kích thước: 4000 x 1200 x 750
Giá:
3.745.000
 3.482.850 đ
Mã SP: SVH4012CN
-7%

Bàn họp SVH4012CN

Kích thước: 4000 x 1200 x 750
Giá:
3.745.000
 3.482.850 đ
Mã SP: SVH3612OV
-7%

Bàn họp SVH3612OV

Kích thước: 3600 x 1200 x 750
Giá:
3.536.000
 3.288.480 đ
Mã SP: SVH3612CN
-7%

Bàn họp SVH3612CN

Kích thước: 3600 x 1200 x 750
Giá:
3.536.000
 3.288.480 đ
Mã SP: SVH3012OV
-7%

Bàn họp SVH3012OV

Kích thước: 3000x 1200 x 760
Giá:
3.315.000
 3.082.950 đ
Mã SP: SVH2412CN
-7%

Bàn họp SVH2412CN

Kích thước: 2400 x1200 x750
Giá:
2.290.000
 2.129.700 đ
Mã SP: SVH3012CN
-7%

BÀn họp SVH3012CN

Kích thước: 2800 x 1200 x 750
Giá:
3.315.000
 3.082.950 đ
Mã SP: SVH2812CN
-7%

BÀN HỌP SVH2812CN

Kích thước: 2800 x 1200 x 750
Giá:
2.875.000
 2.673.750 đ
Mã SP: SVH2412OV
-7%

Bàn họp SVH2412OV

Kích thước: 2400x1200x750
Giá:
2.200.000
 2.046.000 đ
Mã SP: SVH2010CN
-7%

Bàn họp SVH2010CN

Kích thước: 2000 x 1000 x 760
Giá:
1.820.000
 1.692.600 đ
Mã SP: SVH1812OV
-7%

Bàn họp SVH1812OV

Kích thước: 1800x1000x750
Giá:
1.620.000
 1.506.600 đ
Mã SP: SVH1812CN
-7%

Bàn họp SVH1812CN

Kích thước: 1800x1000x750
Giá:
1.620.000
 1.506.600 đ
Mã SP: SVH1200
-7%

Bàn họp SVH1200

Kích thước: 1200 x 1200 x 750
Giá:
1.235.000
 1.148.550 đ
Mã SP: SVH1000
-7%

Bàn họp SVH1000

Kích thước: 1000 x 1000 x 750
Giá:
962.000
 894.660 đ
Mã SP: ATH5115
-7%

Bàn họp ATH5115

Kích thước: 5100 x 1500 x 750
Giá:
8.850.000
 8.230.500 đ
Mã SP: ATH4016
-7%

Bàn họp ATH4016

Kích thước: 4000 x 1600 x 750
Giá:
7.566.000
 7.036.380 đ
Mã SP: ATH4812OV
-7%

Bàn họp ATH4812OV

Kích thước: 4800 x 1200 x 750
Giá:
4.320.000
 4.017.600 đ
Mã SP: ATH4812CN
-7%

Bàn họp ATH4812CN

Kích thước: 4800 x 1200 x 750
Giá:
4.320.000
 4.017.600 đ
Mã SP: ATH4012CN
-7%

Bàn họp ATH4012CN

Kích thước: 4000 x 1200 x 750
Giá:
3.780.000
 3.515.400 đ
Mã SP: ATH4012OV
-7%

Bàn họp ATH4012OV

Kích thước: 4000 x 1200 x 750
Giá:
3.770.000
 3.506.100 đ
Mã SP: ATH3612CN
-7%

Bàn họp ATH3612CN

Kích thước: 3600 x 1200 x 750
Giá:
3.562.000
 3.312.660 đ
Mã SP: ATH2812CN
-7%

Bàn họp ATH2812CN

Kích thước: 2800 x 1200 x 750
Giá:
2.886.000
 2.683.980 đ
Mã SP: ATH3612OV
-7%

Bàn họp ATH3612OV

Kích thước: 3600 x 1200 x 750
Giá:
3.562.000
 3.312.660 đ
Mã SP: ATH3012OV
-7%

Bàn họp ATH3012OV

Kích thước: 3000 x 1200 x 750
Giá:
3.330.000
 3.096.900 đ
Mã SP: ATH2412CN
-7%

Bàn họp ATH2412CN

Kích thước: 2400 x1200 x760
Giá:
2.340.000
 2.176.200 đ
Mã SP: ATH2412OV
-7%

Bàn họp ATH2412OV

Kích thước: 2400x1200x750
Giá:
2.210.000
 2.055.300 đ
Mã SP: ATH1810OV
-7%

Bàn họp ATH1810COV

Kích thước: 1800 x 100 x 750
Giá:
1.632.000
 1.517.760 đ
Mã SP: ATH2010OV
-7%

Bàn họp ATH2010OV

Kích thước: 2000x1000x750
Giá:
1.835.000
 1.706.550 đ
Mã SP: ATH1200
-7%

Bàn họp ATH1200

Kích thước: 1200 x 1200 x 750
Giá:
1.275.000
 1.185.750 đ
Mã SP: ATH1000
-7%

Bàn họp ATH1000

Kích thước: 1000 x 1000 x 750
Giá:
1.000.000
 930.000 đ
Mã SP: CT5022H1R8
-7%

Bàn họp CT5022H1R8

Kích thước: 5000x2200x760
Giá:
15.080.000
 14.024.400 đ
Mã SP: CT4016H2
-7%

Bàn họp CT4016H2

Kích thước: 4000 x 1600 x 760
Giá:
11.830.000
 11.001.900 đ
Mã SP: CT3012H2
-7%

Bàn họp CT3012H2

Kích thước: 3000x 1200 x 760
Giá:
7.100.000
 6.603.000 đ
Mã SP: CT3012H1
-7%

Bàn họp CT3012H1

Kích thước: 3000x 1200 x 760
Giá:
6.838.000
 6.359.340 đ
Mã SP: CT2010H6
-7%

Bàn họp CT2010H6

Kích thước: 2000 x 1000 x 760
Giá:
3.615.000
 3.361.950 đ
Mã SP: CT2412H7
-7%

Bàn họp CT2412H7

Kích thước: 2400 x1200 x760
Giá:
4.628.000
 4.304.040 đ
Mã SP: CT2010H7
-7%

Bàn họp CT2010H7

Kích thước: 2000 x 1000 x 760
Giá:
3.615.000
 3.361.950 đ
Mã SP: CT2412H6
-7%

Bàn họp CT2412H6

Kích thước: 2400 x1200 x760
Giá:
4.630.000
 4.305.900 đ
Mã SP: CT2412H5CN
-7%

Bàn họp CT2412H5CN

Kích thước: 2400 x1200 x760
Giá:
4.250.000
 3.952.500 đ
Mã SP: CT2412H5
-7%

Bàn họp CT2412H5

Kích thước: 2400 x1200 x760
Giá:
4.250.000
 3.952.500 đ
Mã SP: CT2010H5CN
-7%

Bàn họp CT2010H5CN

Kích thước: 2000 x 1000 x 760
Giá:
3.475.000
 3.231.750 đ
Mã SP: CT2010H5
-7%

Bàn họp CT2010H5

Kích thước: 2000 x 1000 x 760
Giá:
3.475.000
 3.231.750 đ
Mã SP: CT2010H3
-7%

Bàn họp CT2010H3

Kích thước: 2000 x 1000 x 760
Giá:
3.562.000
 3.312.660 đ
Mã SP: CT2412H2
-7%

Bàn họp CT2412H2

Kích thước: 2400 x1200 x760
Giá:
4.615.000
 4.291.950 đ
Mã SP: CT2010H2
-7%

Bàn họp CT2010H2

Kích thước: 2000x 1000 x 760
Giá:
3.600.000
 3.348.000 đ
Mã SP: CT2412VM1
-7%

Bàn họp CT2412VM1

Kích thước: 2400x1200x760
Giá:
5.150.000
 4.789.500 đ
Mã SP: CT2412V1
-7%

Bàn họp CT2412V1

Kích thước: 2400 x1200 x760
Giá:
5.915.000
 5.500.950 đ
Mã SP: SD08P
-7%

Bàn máy tính SD08P

Kích thước: 838x480x765
Giá:
617.000
 573.810 đ
Mã SP: SD01
-7%

Bàn máy tính SD01

Kích thước: 598x480x765
Giá:
617.000
 573.810 đ
Mã SP: SD01P
-7%

Bàn máy tính SD01P

Kích thước: 598x480x765
Giá:
572.000
 531.960 đ
Mã SP: HP204SHL
-7%

Bàn máy tính HP204SHL

Kích thước: 1200x600x750
Giá:
1.248.000
 1.160.640 đ
Mã SP: HP204HL
-7%

Bàn máy tính HP204HL

Kích thước: 1200x700x750
Giá:
1.339.000
 1.245.270 đ
Mã SP: HP204S
-7%

Bàn máy tính HP204S

Kích thước: 1200x600x750
Giá:
1.060.000
 985.800 đ
Mã SP: HP204
-7%

Bàn máy tính HP204

Kích thước: 1200x700x750
Giá:
1.202.000
 1.117.860 đ
Mã SP: HP202S
-7%

Bàn máy tính HP202S

Kích thước: 1200x600x750
Giá:
1.060.000
 985.800 đ
Mã SP: HP202
-7%

Bàn máy tính HP202

Kích thước: 1200x700x750
Giá:
1.248.000
 1.160.640 đ
Mã SP: ATM120S
-7%

Bàn máy tính ATM120S

Kích thước: 1200x600x750
Giá:
1.780.000
 1.655.400 đ
Mã SP: NTM120A
-7%

Bàn máy tính NTM120A

Kích thước: 1200x700x750
Giá:
2.210.000
 2.055.300 đ
Mã SP: NTM120SA
-7%

Bàn máy tính NTM120SA

Kích thước: 1200x600x750
Giá:
2.160.000
 2.008.800 đ
Mã SP: NTM120
-7%

Bàn máy tính NTM120

Kích thước: 1200x700x750
Giá:
2.115.000
 1.966.950 đ
Mã SP: NTM120S
-7%

Bàn máy tính NTM120S

Kích thước: 1200x600x750
Giá:
2.095.000
 1.948.350 đ
Mã SP: HMR120
-7%

Bàn máy tính HRM120

Kích thước: 1200x700x750
Giá:
2.320.000
 2.157.600 đ
Mã SP: HMR120
-7%

Bàn máy tính HRM120

Kích thước: 1200x700x750
Giá:
2.320.000
 2.157.600 đ
Mã SP: HP120HL3C
-7%

Bàn làm việc HP120HL3C

Kích thước: 1200x700x750
Giá:
1.164.000
 1.082.520 đ
Mã SP: HP180HL
-7%

Bàn làm việc HP180HL

Kích thước: 1800x900x750
Giá:
1.567.000
 1.457.310 đ
Mã SP: HP180SHL
-7%

Bàn làm việc HP180SHL

Kích thước: 1800x800x750
Giá:
1.443.000
 1.341.990 đ
Mã SP: HP160HL
-7%

Bàn Nhân Viên HP160HL

Kích thước: 1600x800x750
Giá:
1.339.000
 1.245.270 đ
Mã SP: HP150HL
-7%

Bàn Nhân Viên HP150HL

Kích thước: 1500x700x750
Giá:
1.248.000
 1.160.640 đ
Mã SP: HP140HL
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1400x700x750
Giá:
1.163.000
 1.081.590 đ
Mã SP: HP120HL
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1200x700x750
Giá:
1.098.000
 1.021.140 đ
Mã SP: HP120SHL
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1200x600x750
Giá:
1.020.000
 948.600 đ
Mã SP: HP100HL
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1000x600x750
Giá:
988.000
 918.840 đ
Mã SP: HP180
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1800x900x750
Giá:
1.274.000
 1.184.820 đ
Mã SP: HP180S
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1800x800x750
Giá:
1.150.000
 1.069.500 đ
Mã SP: HP160
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1600x800x750
Giá:
1.046.000
 972.780 đ
Mã SP: HP150
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1500x700x750
Giá:
949.000
 882.570 đ
Mã SP: HP140
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1400x700x750
Giá:
897.000
 834.210 đ
Mã SP: HP120
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1200x700x750
Giá:
806.000
 749.580 đ
Mã SP: HP120S
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1200x600x750
Giá:
709.000
 659.370 đ
Mã SP: SV140HL3D
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1400x700x750
Giá:
1.690.000
 1.571.700 đ
Mã SP: SV120SHL3D
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1200x600x750
Giá:
1.463.000
 1.360.590 đ
Mã SP: SV140HL3C
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1400x700x750
Giá:
1.593.000
 1.481.490 đ
Mã SP: SV120HL3C
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1200x700x750
Giá:
1.417.000
 1.317.810 đ
Mã SP: SV180HL
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1800x800x750
Giá:
1.807.000
 1.680.510 đ
Mã SP: SV160HL
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1600x800x750
Giá:
1.632.000
 1.517.760 đ
Mã SP: SV160HL
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1600x800x750
Giá:
1.632.000
 1.517.760 đ
Mã SP: SV150HL
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1500x700x750
Giá:
1.567.000
 1.457.310 đ
Mã SP: SV140HL
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1400x700x750
Giá:
1.274.000
 1.184.820 đ
Mã SP: SV120HL
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1200x700x750
Giá:
1.170.000
 1.088.100 đ
Mã SP: SV120SHL
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1200x600x750
Giá:
1.092.000
 1.015.560 đ
Mã SP: SV100HL
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1000x600x750
Giá:
1.066.000
 991.380 đ
Mã SP: SV1686
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1600x860x750
Giá:
1.463.000
 1.360.590 đ
Mã SP: SV1886
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1800x860x750
Giá:
1.658.000
 1.541.940 đ
Mã SP: SV180
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1800x800x750
Giá:
1.417.000
 1.317.810 đ
Mã SP: SV160
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1600x800x750
Giá:
1.248.000
 1.160.640 đ
Mã SP: SV150
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1500x700x750
Giá:
1.163.000
 1.081.590 đ
Mã SP: SV120
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1200x700x750
Giá:
819.000
 761.670 đ
Mã SP: SV120S
-7%

Bàn Nhân Viên

Kích thước: 1200x600x750
Giá:
767.000
 713.310 đ
Mã SP: SVP1890
-7%

Bàn Làm Việc

Kích thước: 1800x900x750
Giá:
4.290.000
 3.989.700 đ
Mã SP: SVL18
-7%

Bàn Làm Việc

Kích thước: 1800x1200x750
Giá:
1.846.000
 1.716.780 đ
Mã SP: SVL16
-7%

Bàn Làm Việc

Kích thước: 1600x1200x750
Giá:
1.716.000
 1.595.880 đ
Mã SP: SVL14
-7%

Bàn làm việc

Kích thước: 1400x1200x750
Giá:
1.534.000
 1.426.620 đ
1 Page 1

Bàn văn phòng Hòa Phát

Prev
Prev

Chat Live Facebook

TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

MIỀN BẮC:

VPGD: 39 Nguyễn Đình Chiểu, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng,TP. Hà Nội.

MIỀN NAM:

CN HCM: 643 Điện Biên Phủ, P25, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh►winkangry

NHÀ MÁY/TRỤ SỞ CHÍNH:

Đường B4 Khu B,KCN Phố Nối A,Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

 

Nội Thất Văn Phòng Hòa Phát 

Cửa Hàng 872 Đê La Thành,P.Giảng Võ, Quận Ba Đình,

TP.Hà Nội

Điện Thoại: (+84).38.644.606 - Hotline: 0983.69.82.87

Website: www.noithatvanphonghoaphat.com

 

Về chúng tôi
Giới thiệu Giới thiệu
Tin tức Tin tức
Bản đồ Bản đồ
QUY ĐỊNH & CHÍNH SÁCH
Chính sách bảo hành Chính sách bảo hành
Mua hàng và thanh toán Mua hàng và thanh toán
Chính sách bảo mật Chính sách bảo mật
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Giao nhận và lắp đặt Giao nhận và lắp đặt
Hình thức thanh toán Hình thức thanh toán
Đỏi trả và hoàn tiền Đỏi trả và hoàn tiền
© Copyright 2009 - 2020 All rights reserved.   Thiết kế website Đang Online: 1 Hôm nay: 10 Trong tuần: 42 Trong tháng: 42    Tổng: 2480092