Hotline Hotline: - 0983 69 82 87 HotlineEmail: noithatvanphonghoaphat@gmail.com
home
Viet Nam  Giỏ hàng(trống)
Danh mục sản phẩm
Danh mục Thương Hiệu
hoa-phat

Hòa Phát

oem

OEM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn thị Quyên
Nguyễn thị Quyên 0438 644 606
Nguyễn thị Quyên noithatvanphonghoaphat@gmail.com
Lê Xuân Chinh
Lê Xuân Chinh 0983 69 82 87
Lê Xuân Chinh noithatvanphonghoaphat@gmail.com
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
Tủ Văn Phòng ,
Tủ Văn Phòng

Tủ Văn Phòng

Mã SP: DC940H5
-7%

Tủ tài liệu DC940H5

Kích thước: 900x400x2000
Giá:
3.081.000
 2.865.330 đ
Mã SP: DC1340H1
-7%

Tủ tài liệu DC1340H1

Kích thước: 900x400x2000
Giá:
5.317.000
 4.944.810 đ
Mã SP: DC940H4
-7%

Tủ tài liệu DC940H4

Kích thước: 900x400x2000
Giá:
3.510.000
 3.264.300 đ
Mã SP: DC940H3
-7%

Tủ tài liệu DC940H3

Kích thước: 900x400x2000
Giá:
3.810.000
 3.543.300 đ
Mã SP: DC940H1
-7%

Tủ tài liệu DC940H1

Kích thước: 900 x 400 x 2000
Giá:
3.650.000
 3.394.500 đ
Mã SP: DC940H2
-7%

Tủ tài liệu DC940H2

Kích thước: 900 x 400 x 2000
Giá:
4.500.000
 4.185.000 đ
Mã SP: DC1840VM5
-7%

Tủ tài liệu DC1840VM5

Kích thước: 1800x455x2000
Giá:
8.820.000
 8.202.600 đ
Mã SP: DC1840V5
-7%

Tủ tài liệu DC1840V5

Kích thước: 1800 x 455 x 2000
Giá:
13.820.000
 12.852.600 đ
Mã SP: DC1350VM4
-7%

Tủ tài liệu DC1350VM4

Kích thước: 1350 x 430 x 2000
Giá:
6.825.000
 6.347.250 đ
Mã SP: DC1350V4
-7%

Tủ tài liệu DC1350V4

Kích thước: 1350 x 430 x 2000
Giá:
10.500.000
 9.765.000 đ
Mã SP: DC2000VM2
-7%

Tủ tài liệu DC2000VM2

Kích thước: 2000x450x2000
Giá:
8.600.000
 7.998.000 đ
Mã SP: DC2000V2
-7%

Tủ tài liệu DC2000V2

Kích thước: 2000 x 450 x 2000
Giá:
11.895.000
 11.062.350 đ
Mã SP: DC1840VM1
-7%

Tủ tài liệu DC1840VM1

Kích thước: 1800 x 400 x 2000
Giá:
8.300.000
 7.719.000 đ
Mã SP: DC1840V1
-7%

Tủ tài liệu DC1840V1

Kích thước: 1800 x 400 x 2000
Giá:
11.700.000
 10.881.000 đ
Mã SP: NT880D
-7%

Tủ tài liệu NEWTREND

Kích thước: 800x400x880
Giá:
1.800.000
 1.674.000 đ
Mã SP: NT880SD
-7%

Tủ tài liệu NEWTREND

Kích thước: 800x400x880
Giá:
1.350.000
 1.255.500 đ
Mã SP: NT880
-7%

Tủ tài liệu NEWTREND

Kích thước: 800x400x880
Giá:
1.150.000
 1.069.500 đ
Mã SP: NT1960-4B
-7%

Tủ tài liệu NEWTREND

Kích thước: 1592x400x1960
Giá:
6.425.000
 5.975.250 đ
Mã SP: NT1960-3BK
-7%

Tủ tài liệu NEWTREND

Kích thước: 1200x400x1960
Giá:
4.225.000
 3.929.250 đ
Mã SP: NT1960-3B3N
-7%

Tủ tài liệu NEWTREND

Kích thước: 1200x400x1960
Giá:
4.575.000
 4.254.750 đ
Mã SP: NT1960-3B
-7%

Tủ tài liệu NEWTREND

Kích thước: 1200x400x1960
Giá:
4.025.000
 3.743.250 đ
Mã SP: NT1960-3G4D
-7%

Tủ tài liệu NEWTREND

Kích thước: 1200x400x1960
Giá:
3.900.000
 3.627.000 đ
Mã SP: NT1960KG
-7%

Tủ tài liệu NEWTREND

Kích thước: 800x400x1960
Giá:
3.112.000
 2.894.160 đ
Mã SP: NT1960G
-7%

Tủ tài liệu NEWTREND

Kích thước: 800x400x1960
Giá:
2.306.000
 2.144.580 đ
Mã SP: NT1960D
-7%

Tủ tài liệu NEWTREND

Kích thước: 800x400x1960
Giá:
2.725.000
 2.534.250 đ
Mã SP: NT1960
-7%

Tủ tài liệu NEWTREND

Kích thước: 800x400x1960
Giá:
1.481.000
 1.377.330 đ
Mã SP: NT1600D
-7%

Tủ tài liệu NEWTREND

Kích thước: 800x400x1596
Giá:
1.700.000
 1.581.000 đ
Mã SP: NT850D
-7%

Tủ tài liệu NEWTREND

Kích thước: 800x400x878
Giá:
1.593.000
 1.481.490 đ
Mã SP: HR950-3B
-7%

Tủ tài liệu ROYAL

Kích thước: 1800x400x950
Giá:
3.562.000
 3.312.660 đ
Mã SP: HR1800-2B
-7%

Tủ tài liệu ROYAL

Kích thước: 900x400x1800
Giá:
2.625.000
 2.441.250 đ
Mã SP: HR860
-7%

Tủ tài liệu ROYAL

Kích thước: 1796x400x860
Giá:
2.637.000
 2.452.410 đ
Mã SP: HR1960-2B
-7%

Tủ tài liệu ROYAL

Kích thước: 900x400x1960
Giá:
2.700.000
 2.511.000 đ
Mã SP: HR1960-3B
-7%

Tủ tài liệu ROYAL

Kích thước: 1350x400x1960
Giá:
4.437.000
 4.126.410 đ
Mã SP: HR1960-4B
-7%

Tủ tài liệu ROYAL

Kích thước: 1796x400x1960
Giá:
6.375.000
 5.928.750 đ
Mã SP: HR1960-3k
-7%

Tủ tài liệu ROYAL

Kích thước: 1796x400x1960
Giá:
5.187.000
 4.823.910 đ
Mã SP: DC1240H1
-7%

Tủ tài liệu sơn PU

Kích thước: 1200x400x1000
Giá:
2.725.000
 2.534.250 đ
Mã SP: DC8040H2
-7%

Tủ tài liệu sơn PU

Kích thước: 800x400x1000
Giá:
1.987.000
 1.847.910 đ
Mã SP: DC8040H1
-7%

Tủ tài liệu sơn PU

Kích thước: 800x400x800
Giá:
1.912.000
 1.778.160 đ
Mã SP: DC1350H12
-7%

Tủ tài liệu sơn PU

Kích thước: 1350x400x2000
Giá:
4.112.000
 3.824.160 đ
Mã SP: DC1350H11
-7%

Tủ tài liệu sơn PU

Kích thước: 1350x450x2000
Giá:
5.262.000
 4.893.660 đ
Mã SP: DC1350H10
-7%

Tủ tài liệu sơn PU

Kích thước: 1350x420x2000
Giá:
6.137.000
 5.707.410 đ
Mã SP: DC2000H9
-7%

Tủ tài liệu sơn PU

Kích thước: 1850x460x2000
Giá:
8.350.000
 7.765.500 đ
Mã SP: DC1850H9
-7%

Tủ tài liệu sơn PU

Kích thước: 1850x460x1875
Giá:
8.087.000
 7.520.910 đ
Mã SP: DC1800H6
-7%

Tủ tài liệu sơn PU

Kích thước: 1800x420x1995
Giá:
7.087.000
 6.590.910 đ
Mã SP: DC1350H5
-7%

Tủ tài liệu sơn PU

Kích thước: 1350x450x2000
Giá:
5.962.000
 5.544.660 đ
Mã SP: DC1350H3
-7%

Tủ tài liệu sơn PU

Kích thước: 1350x450x2000
Giá:
5.975.000
 5.556.750 đ
Mã SP: DC2200H2
-7%

Tủ tài liệu sơn PU

Kích thước: 2200x530x2005
Giá:
8.850.000
 8.230.500 đ
Mã SP: DC1840H1
-7%

Tủ tài liệu sơn PU

Kích thước: 1800x400x2000
Giá:
7.062.000
 6.567.660 đ
Mã SP: DC1350H1
-7%

Tủ tài liệu sơn PU

Kích thước: 1350x450x2000
Giá:
4.962.000
 4.614.660 đ
Mã SP: DC1340H1
-7%

Tủ tài liệu sơn PU

Kích thước: 1350x400x2000
Giá:
5.112.000
 4.754.160 đ
Mã SP: DC940H5
-7%

Tủ tài liệu sơn PU

Kích thước: 900x400x2000
Giá:
2.962.000
 2.754.660 đ
Mã SP: DC940H4
-7%

Tủ tài liệu sơn PU

Kích thước: 900x400x2000
Giá:
3.375.000
 3.138.750 đ
Mã SP: DC940H3
-7%

Tủ tài liệu sơn PU

Kích thước: 900x400x2000
Giá:
3.662.000
 3.405.660 đ
Mã SP: DC940H2
-7%

Tủ tài liệu Sơn PU

Kích thước: 900x400x2000
Giá:
4.287.000
 3.986.910 đ
Mã SP: DC940H1
-7%

Tủ tài liệu sơn PU

Kích thước: 900x400x2000
Giá:
3.512.000
 3.266.160 đ
Mã SP: DC1640V12
-7%

Tủ Hồ sơ

Kích thước: 1600x400x2000
Giá:
9.500.000
 8.835.000 đ
Mã SP: DC1840V5M
-7%

Tủ hồ sơ

Kích thước: 1800x455x2000
Giá:
8.475.000
 7.881.750 đ
Mã SP: DC1840V5
-7%

Tủ hồ sơ

Kích thước: 1800x455x2000
Giá:
13.287.000
 12.356.910 đ
Mã SP: DC1350V4M
-7%

Tủ hồ sơ

Kích thước: 1350x430x2000
Giá:
6.562.000
 6.102.660 đ
Mã SP: DC1350V4
-7%

Tủ hồ sơ

Kích thước: 1350x430x2000
Giá:
1.000.000
 930.000 đ
Mã SP: DC2000VM2
-7%

Tủ hồ sơ

Kích thước: 2000x450x2000
Giá:
8.250.000
 7.672.500 đ
Mã SP: DC2000V2
-7%

tủ hồ sơ

Kích thước: 2000x450x2000
Giá:
11.437.000
 10.636.410 đ
Mã SP: DC1840VM1
-7%

tủ hồ sơ

Kích thước: 1800x400x2000
Giá:
7.975.000
 7.416.750 đ
Mã SP: DC1840V1
-7%

Tủ hồ sơ

Kích thước: 1800x400x2000
Giá:
11.250.000
 10.462.500 đ
1 Page 1

Tủ Văn Phòng

Prev
Prev

Chat Live Facebook

TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT

MIỀN BẮC:

VPGD: 39 Nguyễn Đình Chiểu, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng,TP. Hà Nội.

MIỀN NAM:

CN HCM: 643 Điện Biên Phủ, P25, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh►winkangry

NHÀ MÁY/TRỤ SỞ CHÍNH:

Đường B4 Khu B,KCN Phố Nối A,Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

 

Nội Thất Văn Phòng Hòa Phát 

Cửa Hàng 872 Đê La Thành,P.Giảng Võ, Quận Ba Đình,

TP.Hà Nội

Điện Thoại: (+84).38.644.606 - Hotline: 0983.69.82.87

Website: www.noithatvanphonghoaphat.com

 

Về chúng tôi
Giới thiệu Giới thiệu
Tin tức Tin tức
Bản đồ Bản đồ
QUY ĐỊNH & CHÍNH SÁCH
Chính sách bảo hành Chính sách bảo hành
Mua hàng và thanh toán Mua hàng và thanh toán
Chính sách bảo mật Chính sách bảo mật
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Giao nhận và lắp đặt Giao nhận và lắp đặt
Hình thức thanh toán Hình thức thanh toán
Đỏi trả và hoàn tiền Đỏi trả và hoàn tiền
© Copyright 2009 - 2020 All rights reserved.   Thiết kế website Đang Online: 1 Hôm nay: 9 Trong tuần: 69 Trong tháng: 655    Tổng: 2632361