Hotline Hotline: - 0888 383 386 HotlineEmail: lexuanchinh2002@gmail.com
home
Viet Nam  Giỏ hàng(trống)
Danh mục sản phẩm
Danh mục Thương Hiệu
hoa-phat

Hòa Phát

oem

OEM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nguyễn thị Quyên
Nguyễn thị Quyên 0386 548 666
Nguyễn thị Quyên Congtythanglong@gmail.com
Lê Xuân Chinh
Lê Xuân Chinh 0888 383 386
Lê Xuân Chinh CongtyThangLong@gmail.com
thiet bi ve sinh
thiet bi ve sinh
Bàn làm việc chân sắt, ban lam viec chan sat ,
Bàn làm việc chân sắt
Mã SP: BSCT06D
-65%

Bàn làm việc chân sắt BSCT06D

Kích thước: Rộng 600 x D1200 x H750mm
Giá:
2.600.000
 910.000 đ
Mã SP: BSCT06T
-30%

Bàn làm việc chân sắt BSCT06T

Kích thước: Rộng 600 x D1200 x H750mm
Giá:
1.358.000
 950.600 đ
Mã SP: HR140C2
-7%

Bàn nhân viên Hòa Phát HR140C2

Kích thước: W1400 x D700 x H750 mm
Giá:
1.355.000
 1.260.150 đ
Mã SP: BCS04
-30%

Bàn làm việc chân sắt BCS04

Kích thước: Rộng 600 x D1200 x H750mm
Giá:
1.358.000
 950.600 đ
Mã SP: BCS03
-30%

Bàn làm việc chân sắt BCS03

Kích thước: Rộng 600 x D1200 x H750mm
Giá:
1.358.000
 950.600 đ
Mã SP: HS1
-7%

Hộc sắt di động HS1

Kích thước: W396 x D540 x H670 mm
Giá:
1.330.000
 1.236.900 đ
Mã SP: HRL1450C1Y1
-7%

Bàn nhân viên Royal HRL1450C1Y1

Kích thước: W1450 x D950 x H750 mm
Giá:
3.345.000
 3.110.850 đ
Mã SP: HRL1450C1
-7%

Bàn nhân viên Royal HRL1450C1

Kích thước: W1450 x D950 x H750 mm
Giá:
3.060.000
 2.845.800 đ
Mã SP: HR140HLC1
-7%

Bàn nhân viên Royal HR140HLC1

Kích thước: W1400 x D700 x H750 mm
Giá:
2.046.000
 1.902.780 đ
Mã SP: HR140C1Y1
-7%

Bàn nhân viên Royal HR140C1Y1

Kích thước: W1400 x D700 x H750 mm
Giá:
1.380.000
 1.283.400 đ
Mã SP: HR140C1
-7%

Bàn nhân viên Royal HR140C1

Kích thước: W1400 x D700 x H750 mm
Giá:
1.355.000
 1.260.150 đ
Mã SP: HR120SC5
-7%

Bàn nhân viên Royal HR120SC5

Kích thước: W1200 x D600 x H750 mm
Giá:
1.480.000
 1.376.400 đ
Mã SP: HR120C2
-7%

Bàn nhân viên Royal HR120C2

Kích thước: W1200 x D950 x H750mm
Giá:
1.220.000
 1.134.600 đ
Mã SP: HR120C1
-7%

Bàn nhân viên Royal HR120C1

Kích thước: W1194 x D700 x H750 mm
Giá:
1.220.000
 1.134.600 đ
Mã SP: HR140C6
-7%

Bàn làm việc văn phòng HR140C6

Kích thước: W1394 x D700 x H750 mm
Giá:
1.620.000
 1.506.600 đ
Mã SP: HR120SC6
-7%

Bàn làm việc văn phòng HR120SC6

Kích thước: W1194 x D600 x H750 mm
Giá:
1.403.000
 1.304.790 đ
Mã SP: HR140C5
-7%

Bàn làm việc Hòa Phát HR140C5

Kích thước: W1394 x D700 x H750 mm
Giá:
1.712.000
 1.592.160 đ
Mã SP: HR120C7
-7%

Bàn làm việc Hòa Phát HR120C7

Kích thước: W1200 x D700 x H750 mm
Giá:
1.109.000
 1.031.370 đ
Mã SP: LC16
-7%

Bàn làm việc chân sắt LC16

Kích thước: W1600 x D700 x H750 mm
Giá:
4.112.000
 3.824.160 đ
Mã SP: LC14
-7%

Bàn làm việc chân sắt LC14

Kích thước: W1400 x D700 x H750 mm
Giá:
3.619.000
 3.365.670 đ
Mã SP: HU18
-7%

Bàn làm việc chân sắt HU18

Kích thước: W1800 x D700 x H750 mm
Giá:
1.392.000
 1.294.560 đ
Mã SP: HU16
-7%

Bàn làm việc chân sắt HU16

Kích thước: W1600 x D700 x H750 mm
Giá:
1.315.000
 1.222.950 đ
Mã SP: HU15
-7%

Bàn làm việc chân sắt HU15

Kích thước: W1500 x D700 x H750 mm
Giá:
1.226.000
 1.140.180 đ
Mã SP: HU14
-7%

Bàn làm việc chân sắt HU14

Kích thước: W1400 x D700 x H750 mm
Giá:
1.216.000
 1.130.880 đ
Mã SP: HR120SC7
-7%

Bàn làm việc chân sắt HR120SC7

Kích thước: W1200 x D600 x H750 mm
Giá:
985.000
 916.050 đ
Mã SP: HR120C7Y1
-7%

Bàn làm việc chân sắt HR120C7Y1

Kích thước: W1200 x D700 x H750 mm
Giá:
1.232.000
 1.145.760 đ
Mã SP: HR140C7Y1
-7%

Bàn hòa phát HR140C7Y1

Kích thước: W1400 x D700 x H750 mm
Giá:
1.417.000
 1.317.810 đ
Mã SP: HR140C7
-7%

Bàn hòa phát HR140C7

Kích thước: W1400 x D700 x H750 mm
Giá:
1.232.000
 1.145.760 đ
Mã SP: HR120SC7Y1
-7%

Bàn chân sắt Hòa Phát HR120SC7Y1

Kích thước: W1200 x D600 x H750 mm
Giá:
1.110.000
 1.032.300 đ
Mã SP: HR140HLC2Y1
-7%

Bàn văn phòng Hòa Phát HR140HLC2Y1

Kích thước: W1400 x D700 x H750 mm
Giá:
2.070.000
 1.925.100 đ
Mã SP: HR140C2Y1
-7%

Bàn văn phòng Hòa Phát HR140C2Y1

Kích thước: W1400 x D700 x H750 mm
Giá:
1.380.000
 1.283.400 đ
Mã SP: HR120SC2
-7%

Bàn làm việc khung thép HR120SC2

Kích thước: W1200 x D600 x H750 mm
Giá:
1.135.000
 1.055.550 đ
Mã SP: HR140C8
-7%

Bàn làm việc HR140C8

Kích thước: W1400 x D700 x H750 mm
Giá:
1.232.000
 1.145.760 đ
Mã SP: HR120C8
-7%

Bàn làm việc HR120C8

Kích thước: W1200 x D700 x H750 mm
Giá:
1.109.000
 1.031.370 đ
Mã SP: HR140HLC8
-7%

Bàn làm việc hộc liền HR140HLC8

Kích thước: W1400 x D700 x H750 mm
Giá:
1.910.000
 1.776.300 đ
Mã SP: HU16C2
-7%

Bàn làm việc Hòa Phát HU16C2

Kích thước: W1600 x D700 x H750 mm
Giá:
1.315.000
 1.222.950 đ
Mã SP: HR140HLC8Y1
-7%

Bàn làm việc Hòa Phát HR140HLC8Y1

Kích thước: W1400 x D700 x H750 mm
Giá:
2.035.000
 1.892.550 đ
Mã SP: HR140HLC2
-7%

Bàn làm việc Hòa Phát HR140HLC2

Kích thước: W1400 x D700 x H750 mm
Giá:
2.046.000
 1.902.780 đ
Mã SP: HR120SC8
-7%

Bàn làm việc Hòa Phát HR120SC8

Kích thước: 1200 x D600 x H750 mm
Giá:
985.000
 916.050 đ
Mã SP: HR120SC2Y1
-7%

Bàn làm việc Hòa Phát HR120SC2Y1

Kích thước: W1200 x D600 x H750 mm
Giá:
1.170.000
 1.088.100 đ
Mã SP: HR120SC1Y1
-7%

Bàn làm việc Hòa Phát HR120SC1Y1

Kích thước: W1200 x D600 x H750 mm
Giá:
1.170.000
 1.088.100 đ
Mã SP: HR120C8Y1
-7%

Bàn làm việc hòa phát HR120C8Y1

Kích thước: W1200 x D700 x H750 mm
Giá:
1.232.000
 1.145.760 đ
Mã SP: HU15C2
-7%

Bàn làm việc chân sắt HU15C2

Kích thước: W1500 x D700 x H750 mm
Giá:
1.226.000
 1.140.180 đ
Mã SP: HU12SC2
-7%

Bàn làm việc chân sắt HU12SC2

Kích thước: W1200 x D600 x H750 mm
Giá:
930.000
 864.900 đ
Mã SP: HU12S
-7%

Bàn làm việc chân sắt HU12S

Kích thước: W1200 x D600 x H750 mm
Giá:
930.000
 864.900 đ
Mã SP: HR120SC8Y1
-7%

Bàn làm việc chân sắt HR120SC8Y1

Kích thước: W1200 x D600 x H750 mm
Giá:
1.210.000
 1.125.300 đ
Mã SP: HU18C2
-7%

Bàn chân sắt Hòa Phát HU18C2

Kích thước: W1800 x D700 x H750 mm
Giá:
1.392.000
 1.294.560 đ
Mã SP: HU14C2
-7%

Bàn chân sắt Hòa Phát HU14C2

Kích thước: W1400 x D700 x H750 mm
Giá:
1.215.000
 1.129.950 đ
Mã SP: HU12C2
-7%

Bàn chân sắt Hòa Phát HU12C2

Kích thước: W1200 x D700 x H750 mm
Giá:
968.000
 900.240 đ
Mã SP: HR140C8Y1
-7%

Bàn chân sắt Hòa Phát HR140C8Y1

Kích thước: W1400 x D700 x H750 mm
Giá:
1.416.000
 1.316.880 đ
Mã SP: HR120SC1
-7%

Bàn chân sắt Hòa Phát HR120SC1

Kích thước: W1200 x D600 x H750 mm
Giá:
1.133.000
 1.053.690 đ
Mã SP: HR120C6
-7%

Bàn làm việc văn phòng HR120C6

Kích thước: W1194 x D700 x H750 mm
Giá:
1.502.000
 1.396.860 đ
Mã SP: HR120C5
-7%

Bàn làm việc Hòa Phát HR120C5

Kích thước: W1194 x D700 x H750 mm
Giá:
1.601.000
 1.488.930 đ
Mã SP: HR120C2Y1
-7%

Bàn nhân viên Royal HR120C2Y1

Kích thước: W1200 x D950 x H750 mm
Giá:
1.244.000
 1.156.920 đ
Mã SP: HR140HLC1Y1
-7%

Bàn nhân viên Royal HR140HLC1Y1

Kích thước: W1394 x D700 x H750 mm
Giá:
2.068.000
 1.923.240 đ
Mã SP: HR120C1Y1
-7%

Bàn nhân viên Royal HR120C1Y1

Kích thước: W1194 x D700 x H750 mm
Giá:
1.245.000
 1.157.850 đ
Mã SP: TH12
-7%

Bàn làm việc chân sắt TH12

Kích thước: W1200 x D700 x H750 mm
Giá:
1.848.000
 1.718.640 đ
Mã SP: LC15
-7%

Bàn làm việc chân sắt LC15

Kích thước: W1500 x D700 x H750 mm
Giá:
3.883.000
 3.611.190 đ
Mã SP: LC12
-7%

Bàn làm việc chân sắt LC12

Kích thước: W1200 x D700 x H750 mm
Giá:
2.580.000
 2.399.400 đ
Mã SP: HU12
-7%

Bàn làm việc chân sắt HU12

Kích thước: W1200 x D700 x H750 mm
Giá:
990.000
 920.700 đ
Mã SP: GCS01

Ghế học sinh chân sắt

Giá: LIÊN HỆ
Mã SP: BCS10

Bàn chân sắt

Kích thước: 60 cm x 120 cm
Giá: LIÊN HỆ
Mã SP: BCS09

Bàn chân sắt

Kích thước: 60 cm x 120 cm
Giá: LIÊN HỆ
Mã SP: BCS08

Bàn chân sắt

Kích thước: 60 cm x 120 cm
Giá: LIÊN HỆ
Mã SP: BCS07

Bàn chân sắt

Kích thước: 60 cm x 120 cm
Giá: LIÊN HỆ
Mã SP: BCS02

bàn chân sắt

Kích thước: 60 cm x 120 cm
Giá: LIÊN HỆ
Mã SP: BCS01

Bàn chân sắt

Kích thước: 60 cm x 120 cm
Giá: LIÊN HỆ
1 Page 1

Bàn làm việc chân sắt

Prev
Prev

Chat Live Facebook

Về chúng tôi
Giới thiệu Giới thiệu
Tin tức Tin tức
Bản đồ Bản đồ
QUY ĐỊNH & CHÍNH SÁCH
Chính sách bảo hành Chính sách bảo hành
Mua hàng và thanh toán Mua hàng và thanh toán
Chính sách bảo mật Chính sách bảo mật
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Giao nhận và lắp đặt Giao nhận và lắp đặt
Hình thức thanh toán Hình thức thanh toán
Đỏi trả và hoàn tiền Đỏi trả và hoàn tiền
© Copyright 2009 - 2021 All rights reserved.   Thiết kế website Đang Online: 1 Hôm nay: 4 Trong tuần: 160 Trong tháng: 762    Tổng: 2730123